Chùm Haiku của tác giả Mộng Hòa- HKV Nha Trang

alt

alt

1- Đồng Lộc

Ngã ba

Mười bông hồng trắng

– Đồng Lộc / A T -junction / ten white roses


2- Tọa độ Truông Bồn

15 hương hồn

hóa thân vào đất

– Truong Bon coordinate / fifteen venerated souls / embodied in the soil


3- Ruộng xanh

ai bắc

lúa lên trời

-Green fields / a ladder put up/ rice to the sky


4- Trăng soi đầu thuyền

bâng khuâng giã bạn

Hội Lim

Moonshine on boat head / dazed friends saying goodbye / Lim festival


5-Sông quê

tuổi thơ

đùa vui với sóng

Country river / childhood / playing with waves


MH

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt