Chùm Haiku của tác giả Đỗ Thượng Thế – Đà Nẵng

1.

Chùa Cầu

bóng nước chao

ửng hoa anh đào.

2.

Phố xưa

lanh canh guốc mộc

tan vào cơn mưa.

3.

Dân dã quán

rộn ràng thập phương

bát cao lầu đậm hương xá xíu.

4.

Hòa – kính – thanh – tịch

chắt đất trời

trà đạo.

5.

Ao chiều

chuồn kim lạng nước

trời thu loang vòng.

6.

Nơm cá

ngư phủ già

sổng đã nhiều khúc sông.

7.

Đứa bé

phóng sanh bầy sẻ

sáng chân trời.

ĐTT

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt