Chùm Haiku của Si Tâm- Nguyễn Xuân Hưng

1. Tuổi già
như trái chín
đợi ngày qua
2. Ngày trở về
hôn mái tóc thề 
bạc trắng
3. Phố nghèo
xao xác 
tiếng ve
4. Tiếng chuông 
 chiều buông 
sông vỡ
5. Mất tất cả
còn hai bàn tay
nuôi sống ta hằng ngày
6. Nguyên Tiêu
thả thơ lên trời
hồn rơi xuống đất
7. Vòm me
ngưng đọng
tiếng ve
8. Sông trăng 
sóng sánh 
Ca Huế
9. Tết mơ
hình bóng Mẹ
phất phơ
10. Tiếng tù và
âm thanh xoắn ốc
vọng cõi tu la
11. Phù Du 
tìm ánh sáng
thiêu thân
12. Làm thuê
vã mồ hôi
nuôi hạnh phúc
ST

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt