Chùm Haiku của Phương Trung- Vũ Tam Huề

1. Đảo xa
    ban mai tiếng gà
    chào anh lính biển
 
2. Quần tụ biển Đông 
    đảo lớn đảo nhỏ
    nguồn cội Lạc Hồng
 
3. Giông gió khơi xa
    cánh chim báo bão
    bay về Trường Sa
 
4. Cá lớn nuốt cá bé
    bất chấp lý lẽ
    khuấy đảo biển khơi
 
5. Giữa trùng khơi
    đảo đá chơi vơi
    khát khao đất mẹ
 
6. Đảo Cồn Cỏ
    bài ca chống Mỹ
    vang vọng năm châu
 
7. Côn Sơn
    tiếng hát thanh xuân
    bay theo cánh chim biển
 
8. Đảo Ngọc
    hoàng hôn trên biển
    nhuộm tím hồn thơ
 
9. Đảo nổi đảo chìm
    quần tụ trùng dương
    chở che đất mẹ
 
10. Anh lính hải quân
     đứng gác biển khơi
     giữa trời mây nước.
 
Phương Trung – Vũ Tam Huề

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt