Chùm Haiku của Nguyễn Văn Đốc- Quảng Ngãi

1-Chào Nguyên đán
hoan hô Ông Ba Mươi
ra tay diệt dịch

2-Giao thừa Nhâm Dần
hổ gầm rung sở thú
nhớ đồng loại thành cao

3-Vui Xuân trong đại dịch
chiếc khẩu trang che khuất
nụ cười

4-Chiều Xuân
đôi bướm trắng chập chờn
luống cải

5-Đêm Xuân
khu nhà trọ
vọng tiếng thở dài

6-Làng quê lên phố mới
tiếng loa kẹo kéo
át tiếng chuông chiều.

7-Sân chùa
chiếc lá bồ đề
đậu trên vai chú Tiểu

8-Trước cửa thiền
củn ca củn cởn
quí bà selfie

9-Toả hương chùm hoa dại
nở trên nấm mồ hoang
dưới nắng Xuân vàng

10-Xuân đến Tết về
nghĩa trang
già thêm một tuổi.

NVĐ

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt