Chùm Haiku của Nguyễn Văn Đốc- Quảng Ngãi

1- Sông chiều

       bờ lau gọi gió

      vẫy trăng.

   .

  2- Đêm thu

       trăng ngủ trong mây

       goá phụ thổn thức.

.

  3- Hạn  hán kéo dài

       mưa đầu mùa

       ếch nhái khải hoàn ca  .

.

   4- Ngẫu hứng

      bài thơ đăng bàn tròn

      tràng pháo tay ngưỡng mộ.

.

  5- Dòng sông bức tử

       cá gối lên bờ

       thở than.

.

   6- Bé đòi chiếc bánh vẽ

        bà ngậm ngùi

        không ăn được con ơi.

.

    7- Đường đời lắm nẻo

        sông dài rẽ nhánh

        lặng lẽ về xuôi.

.

    8- Xem  cải lương

        kẻ ác phải chết

       vở tuồng có hậu .

.

    9- Lạc trên sa mạc

        ảo ảnh dòng sông

        đánh lừa đôi mắt.

NVĐ

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt