Chùm Haiku của Nguyễn Văn Đốc- Quảng Nam

  1- Lá thu rơi

          chạm vào
          nỗi nhớ.
.
     2-  Sông thu
          mây đuối
         giữa dòng .
.
    3-  Gió thu
          chải tóc liễu
          giọt sầu rơi.
.
    4- Trăng thu
          vườn cũ
         hoa cau rụng .
.
     5- Chiều
         cụ ông chăm lão mai
          đôi bạn già.
.
    6- Hoàng hôn
         chú Tiểu dừng chổi
        nhìn xa xăm.
.
    7-  Trước đấng Từ Bi
          cúi đầu nguyện
          diệt tham sân si.
.
     8- Con đỗ cử nhân
          đôi vai mẹ
         chiếc đòn gánh cong.
.
     9- Thăm  viện cô nhi
          những đôi mắt mồ côi
          long lanh sao trời.
NVĐ

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt