Chùm Haiku của Nguyễn Trọng Lĩnh- Nghệ An

1- Ông Táo

gói nỗi niềm trần thế năm qua

hỏi trời

2- Gió chiều

thổi hơi xuân con

nhớ đầy lòng mẹ

3- Covid âm thầm

giấu xuân

trong chiếc khẩu trang

4- Nắng chiều

nhuộm cánh mai vàng

xuân chín

5- Bão Covid hung hăng

mơ cuốn đi nét đẹp dân tộc

mai nở vàng

6- Nhánh đào

vẽ thanh xuân em

đôi má

7- Chợ xuân rộn ràng

tiếng quen, mặt lạ

lở – bồi khẩu trang

8- Sóng Covid

xa khơi

tình xuân nở gần

9- Chiếc bánh chưng

tắm trong nồi

đất ấm ngày xuân

10- Đoàn kết đàn chim Việt

xé gió Covid

thẳng hướng trời xuân

NTL

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt