Chùm Haiku của Nguyễn Kiên- Hà Nội

1-Chiến tranh lùi xa

trong trí nhớ người già

Cùng ước mong trẻ thơ

2-Chiến tranh

đẩy những người có nhà

mất quê hương

3-Quê hương người tị nạn

ở đâu

trong lồng ngực

4-Mỗi bước đi kèm theo

nước mắt khóc mẹ

khóc cha

5- Phá tan

sự yên lặng khủng khiếp

tiếng khóc người sống

6-Bức tượng cúi đầu

bởi bom đạn

và tiếng khóc trẻ thơ

NK

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt