Chùm Haiku của Mai Trinh- Phan Phượng Uyên

1/ Gọi nắng, nắng say

gọi mây, mây đắm

gọi nhau muộn màng

2/ Biển hôn

vô tận

dạt dào trăng thanh

3/ Nhặt sợi buồn

vá giấc mơ đêm

gió cuốn

4/ Cây khép lá

gió chuyển mùa

đời thiếu phụ

5/ Đêm qua

trăng mọng

hương bồng bềnh say

6/ Đành thôi

xa rồi ngõ tím

lòng vương phố chiều

7/ Dù đục – trong

dòng sông vẫn chảy

con đường mở ra

8/ Tí tách canh thâu

ve ngân dạ khúc

bồi hồi dấu xưa

9/ Nắng cuối chiều

tròng trành bờ biển vắng

gió nhập nhằng qua tai

10/ Lục tìm ký ức

lời trao hôm nào

ướp hương hiện tại

PPU

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt