Chùm Haiku của Lưu Đức Hải- Cao Lao Hạ, Quảng Bình

alt

alt

1.

Đường làng

bóng tròn

tiếng con chim khách.


2.

Trưa hè

chim sẻ cãi nhau

hàng cau im lặng.


3.

Giàn thiên lý

mặt trời rẽ lá

vẽ hoa.


4.

Đuổi bắt

con bướm bay

bám đầy hoa cỏ may.


5.

Mưa

trái bưởi

đong đưa.


6.

Đò neo

sóng giật

khóm bèo trôi.


7.

Mép lá đung đưa

con sâu vắt vẻo

nắng trong veo.


8.

Bóng cây

đầu trần

bãi phân chim.


LĐH

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt