Chùm Haiku của Lại Duy Bến- Hà Nội

alt

alt

1

Nắng dắt cây

bóng ngả

lụy cầu

2

Thời gian già đi, nẩy lộc

không có đỉnh cao

chỉ có dấu vết

3

Đom đóm và lân tinh

soi đường hành quân

những ngôi mộ chôn vội

4

Nhớ từng milimet

chỗ ta ngồi vặt cỏ

lúc mới yêu

5

Cuộc đời

giác và lõi

lệch nhau

6

Những giọt mưa

rụng đầy sông

cá hứng

7

Những con mèo

phơi nắng

lườm nhau

8

Nhốt ý nghĩ

chờ thời

gieo vãi

9

Mặt chủ cau có

cún vẫy đuôi

trẻ cười

10

Trẻ con

đỡ người già

tập đi.

LDB

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt