Chùm Haiku của Lại Duy Bến- Hà Nội

1

Gió đi vòng

ngọn gió

cũng đăm chiêu

 

2

Tấm bia đá cổ

kê làm đường

trẻ hay qua

 

3

Cây trăm năm

bứng lại

trẻ con trồng

 

4

Bạt ngàn vỗ tay

không lấp đầy

khoảng trống.

 

5

Đêm nghĩa trang Trường Sơn

bạt ngàn đốm đỏ

những linh hồn thức.

 

6

Giọt nước chu du

quay về biển

đậu trên sóng

 

7

Gà trống nhặt sỏi

gà mái nhìn nhau

lưỡng lự

 

8

Anh đứng

chân mọc rễ

bóng em khuất đêm

 

9

Cơn mưa tạt qua

mầm cây nhú

nắng hỏi thăm…

LDB

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt