Chùm Haiku của Kiều Lam

alt

alt

1.

Nước mắt nhân loại

tưới không tắt

ngọn lửa

5.

Hoa có giống

người có dòng

hương thơm từ đất

2.

Lửa từ mắt anh

đã đốt cháy

đời em

6.

Đường cày của cha

đơm hoa kết trái

thơm làn tóc mẹ

3.

Đêm trăng sông Hương

con đò năm ấy

nổi trôi phương nào!

7.

Mồ hôi của mẹ

mãi là dòng sông

đời con tắm mát

4.

Em sợ ngọt

vì đã say

bởi mật

8.

Đêm đông quanh bếp lửa hồng

mẹ ngồi nói chuyện

quả nhân ở đời


Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt