Chùm Haiku của Haijin Phương Anh- Hà Nội

PHƯƠNG ANH (1963)

フオン・アイン

Hà Nội

alt

1.

 

黎明・日光の波・穂の丸く張る

Early morning / sunny waves / billowing sails

Ban mai

sóng nắng

tròn căng cánh buồm

2.

 

海は波を上げる・波は日を引く・夜は囁く

 

Sea waves rising high / dragging the sun / lapping through the night

 

 

Biển dâng sóng

 

sóng kéo mặt trời

 

rì rầm đêm

 

 

 

3.

 

月の葉は・思い出を編んだ・夜の不安

 

Leaf-shaped moon / vault of rememberances / night of anxiety

 

 

Lá trăng

 

đan vòm nhớ

 

bồi hồi đêm

 

 

 

4.

 

裏道が長い・貴方の影かと思う・月のシーズンを荒らす

 

Long alley / without you, my man / wild moony season

 

 

Ngõ dài

 

tưởng bóng anh

 

hoang dại cả mùa trăng

 

 

 

5.

 

深夜の湖・月が欠ける・倍に掛ける

 

Lake at night / waning moon / doubling

 

 

Hồ khuya

 

trăng khuyết

 

nhân đôi

 

 

 

6.

 

春の夜・窓辺の女性・約束の言葉はまだ来ない

 

Spring night / a woman by the window / appointment broken

 

 

Đêm xuân

 

người đàn bà bên cửa sổ

 

lời hẹn chưa về

 

 

 

7.

 

風は雨を打つ・雨は顔を打つ・道の歩道で宿む

 

Wind blowing rain / rain hitting face / the homeless curling up on pavement

 

 

Gió quất mưa

 

mưa quất mặt

 

co quắp vỉa hè

 

 

 

8.

 

潮が上がる・女性は無言・砂の空墓は飛ぶ

 

Tides rising / a quiet woman / sand blown from empty grave

 

 

Triều lên

 

người đàn bà lặng im

 

cát bay mộ gió

 

 

 

9.

 

台風は終わり・母は砂浜で子を抱く・帆の一枚が欲しい

 

After the storm / mother holding child on sandy beach / longing for a sail

 

 

Bão tan

 

người mẹ bồng con trên cát

 

khát một cánh buồm

 

 

PA

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt