Chùm Haiku của Haijin Nguyễn Văn Đốc

1- Vui ba ngày Tết
khoác ba lô
ngoái đầu nhìn lại.

.
    2- Tàu khuất xa dần
         sân ga chiều
         ướt mi .
.
     3- Vườn xuân
         chim vịt
         kêu chiều.
.
     4- Khép nép đường làng
          chùm hoa dại
          hong nắng giêng .
.
      5- Cành mai nở muộn
          vương tơ lòng
           xuân chậm bước.
.
      6- Rằm giêng
           trăng ngủ
           trong chăn.
.
     7- Cụ ông đi trước
          cụ bà theo sau
          về chùa  lễ Phật .
.
     8- Trao nhau nhánh lan rừng
          đôi nam nữ  sơn cước
          duyên đại ngàn.
NVĐ

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt