Chùm Haiku của Haijin Nguyễn Lâm Cẩn- Hà Nội

1
Chôn nỗi sầu xuống hố
tra hạt
mọc cây xanh

2
Đi về nhà
qua tiếng ong bay
hồn đầy mật

3
Dưới ánh trăng
trong cánh hoa lan
mùa thu chín

4
Nhìn sang
hàng cây in bóng
cá đớp động

5
Ốm nằm chèo khoeo
rón rén con mèo nằm bên
được an ủi

6
Đàn chim ríu ran
khế đang chín
ngọt trong lòng

7
Cọc rào khô ải
con chuồn ớt đậu
khói thu lên

8
Biển không ngủ
suốt đêm gầm gào
lòng ta có sóng đâu

9.
Trên bãi
thuyền gác mũi
bờ cát dụ sóng vào

10
Bờ cát em đi
sóng xoá dấu chân
ta nhin vẫn mồn một

11
Vệt chim bay
mờ chân mây
ta xếp cánh

12
Trên đồng lúa xanh
đàn cò
nón trắng nhấp nhô.

Hà Nội, 26-9-2023
NGUYỄN LÂM CẨN

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt