Chùm Haiku của Haijin Nguyễn Lâm Cẩn

1
Ánh trăng
Ánh trăng
Trên cỏ một đám mây

2
Cánh ong rung
Giọt sương mai đánh võng
Lưới nhện

3
Nhìn không thấy
Thấy không nhìn
Hai phía đời.

4
Tưởng cánh hoa rơi
Nhặt lên
Tay đầy gió

5
Ngõ hẹp
Rồi ngõ hẹp
Lòng mình vẫn thênh thang

6
Cò theo chân trâu
Trâu theo cái bóng
Bóng theo đường cày

Hà Nội, 9-3-2023
NLC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt