Chùm Haiku của Haijin Nguyễn Lâm Cẩn

1
Cây có gốc có ngọn
Lửa có ngọn, gốc đâu
Tâm sáng

2
Nhìn lên, trời cao
Nhìn xuống, trời sâu
Buông câu

3
Nhặt chiếc lá vàng
Soi
Thấy cả mùa thu

4
Mưa phùn rơi ngoài sân
Trong lòng bong bóng nổi
Hè chưa đến

5
Nhắm mắt đâu phải ngủ
Chữ thiền ở trong đầu
Đêm tĩnh

6
Từng chữ như gió thổi
Bay vào trong giấc mơ
Thơ

7
Mình ngồi bóng lặng
Mình đi bóng theo
Nắng

8
Cây rung nhờ gió thổi
Cỏ xanh nhờ nắng soi
Đất bỏ đi

9
Nhắm mắt đọc được chữ
Mở mắt tờ giấy trắng
Thiền thơ

10
Ngắm cành đào hoa nở
Cảm thấy mưa bụi bay
Lay phay lay phay.

Hà Nội, 7-2-2023
NGUYỄN LÂM CẨN

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt