Chùm Haiku của Haijin Lại Duy Bến

1.Mái chèo cắt nước/ từng lát trăng/ bám theo.

2.Quá khứ đi qua/ sau lần tưởng tượng/ tay cầm bông hoa.

3.Mỗi lần thăm nhau/ có thêm nhân chứng/ bớt đi nguyện cầu.

4.Mất thêm một ngày/ mới hay hiểu biết/ rớt khỏi tầm tay.

5.Tầu cau tự rụng/ nắng gió/ phớt lờ.

6.Bàn tay búp măng/ đan áo/ rì rào sợi len.

7.Nhớ thương/ gửi vào rượu/ cặn lắng còn thơm.

8.Bất chợt/ một tiếng gọi/ cũng làm tan xa xôi.

9.Bóng đèn đường/ không ai nhìn/ cô đơn.

10.Mưa/ bong bóng phập phồng/ vô vàn nỗi nhớ.

LDB

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt