Chùm Haiku của Chiaki Nagamine- Nhật Bản

1- Streets have gone quiet 
Still seasons change and bring 
cherry blossoms again 
Khắp phố phường lặng yên 
 Chỉ mùa chuyển ,sang mùa
 Hoa anh đào lại nở 
 
2- Schools closed ,
Cherry blossoms haste away soon
 Farewell for the year
 –  Cổng trường học then cài
 Hoa anh đào nở vội , 
Tiễn năm mới ra đi
 
3- Spring is for slumbers
 A student in doctor’s white coat
 Is too exhausted
 –  Mùa xuân của  giấc ngủ ngon lành   
 Một sinh viên bận blu trắng
 kiệt sức bên bệnh nhân
4-  Birds are chattering
 the only sound we hear this spring 
Streets under lockdown
 – Líu lo, líu lo  
mùa xuân này chỉ nghe  chim hót
 phường phố bao trùm lệnh giới nghiêm
5-  Smoke in a mulberry field 
Smoldering  grass in the late frost
Nothing is promising yet   
Khói loang vườn dâu tây
 Cỏ lay lắt trên nền sương giá muộn
Không hứa hẹn một điếu chi
6-  Riding on a bike 
in our miniature garden 
We don’t get far
 – Đành đạp xe loanh quanh
trong mảnh vườn tiểu cảnh 
Đâu dám đi xa hơn
 7-  Passing each other
 like nobles using fans 
Faces hidden with masks
 –  Người đi qua mặt nhau
như quý bà  làm duyên che quạt
Khẩu trang bịt kín bưng
 
8-  In white shirt sleeves 
Can this be our holy war ? 
Commuting on trains
 –  Bận áo blu trắng 
Phải đây trận  Thánh  chiến  ?
– Họ bàn nhau trên tàu
9-  Lights on the bridge sparkle
 From afar on a cold day 
In a rainy season …
– Trên cầu ,đèn lấp lánh
xa xa trong đêm lạnh
 Vẫn  tầm tã mưa tuôn…
10-  Distance between people
 Every face covered in a mask
 Laughter is forgotten…
 – Gián cách giữa con người
 khẩu trang che kín mặt
   Nụ cười đà lãng quên…
                   Hà Nội ngày  11/5/2021 
    Đinh Nhật Hạnh sưu tầm và chuyển ngữ
  <Trích dịch WHA Review số 17-2021-Trg 70>

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt