Chùm 167 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số LQV167

1.

Khổ đau hãy về đây

ta sẽ trả thù

bằng nụ cười độ lượng

 

2.

Mẹ phơi bốn mùa

nuôi giòn

tiếng cười trẻ thơ

 

3.

Đời dù là bể khổ

nhưng có cả

rừng vui!

 

4.

Yêu và hận

từ

một trái tim

 

5.

Âm- Dương

đối nghịch

mãi quyện nhau

LQV167

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến 24h ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt