Chùm 159 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số ĐTN159

1.

Bóng chiều

mắc kẹt

chiếc ly không

 

2.

Vốc vạt nước

trăng

chảy qua kẻ tay

 

3.

Ve kêu

xe rú

hương trà

 

4.

Dòng suối lá

bờ sỏi khô

đẫm khát

 

5.

Giọt nước

lá sen

trong vắt rơi

ĐTN159

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến 24h ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt