Chùm 152 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số LMH152

1.

Phố rỗng rễnh

những ngày đại dịch

tiếng thở vọng từ khu cách li.

 

2.

Bạch liên trắng một vùng đêm

sáng bừng mắt cá

ao thiền.

 

3.

Cửa thiền bông sứ rơi

vỡ bầu trời trong chum nước

thinh không ngân đầy.

 

4.

Từ kẻ nứt góc tường

chùm cải vàng li ti vỡ nắng

khoe sắc thắm điệu đàng.

 

5.

Muôn lời giảng đạo không thông

gặp bông hoa

nở vào tâm đóa thiền.

LMH152

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt