Chùm 141 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số LTĐ141

1.

Lạc vào hư vô

nghe như Kiều khóc

bên mồ Nguyễn Du

 

2.

Mãnh hổ gầm

đại ngàn rung chuyển

trước chúa sơn lâm

 

3.

Nhà cổ

tiếng mọt gỗ

bản trường ca đêm

 

4.

Lặng câm

mảnh gỗ hóa thạch

nói lời triệu năm

 

5.

Tháng Tư đi qua

người đau cúi mặt

người mừng lệ sa.

LTĐ141

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt