Chùm 135 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số LĐH135

1.

Mẹ con

cười cười

nhặt hạt cơm rơi.

 

2.

Cá tranh mồi

rung bầu trời

tiếng nói cười hể hả.

 

3.

Gió đẩy

mành xao

trăng vào bẽn lẽn.

 

4.

Ruộng ngô

thì thào

người vào trốn trăng.

 

5.

Đêm trăng

tiếng nước

bóng người nhấp nhô.

LĐH135

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt