Chùm 129 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số NTM129

Vầng trăng

đeo vòm nhớ

của loài người.

 

2.

Ai gieo vầng trăng ngọc

sánh mặt trời

cố nhân.

 

3.

Môi em như vầng trăng khuyết

xanh biếc

một nụ cười.

 

4.

Nắng chẳng đi đến đâu?

nếu như…

không có mưa.

 

5.

Biển chẳng đầy

khi…

thiếu vắng con thuyền.

NTM129

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt