Chùm 108 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số HMN108

1.

Bông lúa chín

cha cày mẹ cấy

con cúi đầu.

 

2.

Bà còng lốc cốc

cõng nhóc mồ côi

đêm mưa tình người.

 

3.

Mắt mẹ bên khung cửa

biên thuỳ ngàn dặm xa

xuân này con đành hẹn.

 

4.

Cho bất cần nhận

nhận tất phải cho

đời chỉ đẹp khi cho và nhận.

 

5.

Tre già công người trồng

măng mọc hãy trồng người

sóng xô sóng vào bờ.

HMN108

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt