Chùm 075 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số HHL075

1.

Cành lau

soi bóng nước

trăng tan

 

2.

Hoàng hôn trắng

Lưỡi gươm vung

máu chảy

 

3.

Lá rụng

quạ khóc than

tàn

 

4.

Mận trắng

mộng say

núi hư ảo

 

5.

Đông phong

đăng sáng

lãng khách nhân gian.

HHL075

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt