Chùm 074 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số NCK074

1.

Từ xanh chuyển qua  vàng

kiếp lá cuối đời tàn

mãi rụng về với cội

 

2.

Giọt máu hồng

ấm tình nồng

chung sức vì cộng đồng

 

3.

Chàng

nắm tay nàng

đi hết cõi trần gian

 

4.

Trong điện chùa thâm sâu

ông Thiện,  Ác đối đầu

kéo người về cõi thực

 

5.

Dịch đến

phòng chống tích cực

hạn chế rủi ro thấp nhất.

NCK074

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt