Chùm 060 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số NĐH060

1.

Đêm ở Bắc bán cầu

vỏ trấu

cõng người đi sương trắng

 

2.

Trên đá

rêu ngồi

vô lượng kiếp

 

3.

Lúa chín

cong cần

tu đạo

 

Kiếp người một tấm chiếu manh

độ trên tay phật

mà thành chồi non

 

5.

Bức bàn mọt ăn mất then

câu kinh

cài lửng trong miền chân tu

NĐH060

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt