Chùm 020 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số HTN020

Mùa sang phơi phới

chồi hoa đâm nụ

rạng ngời sắc Xuân

 

Thu tàn lá rụng

ngày xuống

chuyến đò sang ngang

 

Đông về chạm ngõ

cành khô

bóng cha hóa mây ngàn

 

Em về thôi

chuyến đò muộn

bóng em lạc trôi

 

Tôi cuộc đời thứ lữ

cứ hẹn mùa sau

Thu đi nắng nhạt mầu.

HTN020

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt