Chùm 017 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số LGH017

Giếng khô khát

thèm người soi

đến ứa nước.

 

Mẹ cất lời ru

thế giới cổ tích

đầy giấc mơ con.

 

Bóng vào gôn

sân vận động

nổ tung.

 

Có một người thơ

đi về phía biển

sóng cất lời yêu.

 

Giao mùa em đến

mộc miên thắp lửa

cháy lòng tháng ba.

LGH017

BTC nhận thơ Haiku Việt dự thi đến ngày 31/8/2021, trao giải vào tháng 10/2021. Mỗi tác giả dự thi 5 bài Haiku và gửi vào địa chỉ email: haikuvietvn@gmail.com. Các chùm thơ Haiku dự thi được mã hóa tên tác giả và đăng trên trang web: haikuviet.com. Trân trọng cảm ơn.

BTC

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt