Chúc mừng ngày 20*10

Nhân ngày PHỤ NỮ VIỆT NAM 20 /10 ,xin thân quý kính chúc các Hội viên Nữ CLB         Haikư Việt- Hà Nội ,các Nữ Haijin trong nước và trong Hiệp Hội Haikư Thế Giới               WHA và Gia đình:
                                          HẠNH PHÚC&XUÂN SẮC
 
Năm nay,trong hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid -19 gây ra,các Haijin Nữ CLB Haiku Việt-Hà Nội đã đồng tâm chung tay,góp sức xuất bản Tuyển tập “BAN MAI XANH”gồm 26 tác giả hội viên,bạn tri âm và đặc biệt có 2 Nữ Haijin nước ngoài tham gia.Xin nhiệt liệt biểu dương và đa tạ nhiệt tình xây dựng nền Haikư Việt đang vào độ  xuân thì.
 
                                          Hà Nội ngày 20/10/2021.
 
                               BAN CHỦ NHIỆM CLB HAIKƯ- HÀ NỘI  
                          BAN BIÊN TẬP WEBSITE Haikư Việt-Hà Nội.

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt