Chập chờn bóng ma covid- Chùm Haiku của Đinh Nhật Hạnh

1-  Qua rồi Hiroshima ,

cuộc sống hồi sinh

Liệu còn sót ai sau Siêu Covid !?

 

2-  Chập chờn lửa thiêu

Sông Hằng cháy khét

bao giờ dòng trong?

 

3-  Chiến binh áo trắng

ngày đêm lâm trận

Anh hùng vô danh

 

4-  Sẽ còn những ai

khi những Siêu Covid

tận diệt loài người?

 

5-  Chặn đứng Siêu vi

gieo tai, gieo họa

Trắng trời khăn tang

 

6-  Mưu ma ,chước quỷ

Tội ác tày trời

đợi ngày phán xử

 

7-  Nỗi lo Covid

ám ảnh mọi nhà

Nay ai ! Mai ai?

 

8-  Nhật tụng 6K

là Kinh Cứu nạn

trừ tà CÔ Vi

 

9-  Khẩu trang phòng dịch,

Khăn trắng chịu tang

chất cao hơn núi,ghi sâu căm hờn

 

10-  Hàng vạn cánh dơi

treo cành Chùa Việt

nối đời sinh sôi

 

11-  Hẳn có một ngày

Tội ác phanh phui

Nuremberg mới!

 

ĐNH

 

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt