Chùm Haiku của Nguyễn Thị Phương Anh- Hà Nội

1

Dịch bệnh

về quê đón tết

quen và lạ.

2

Tết về

phố vắng

lặng thầm nỗi đau.

3

Xuân

tần ngần trước ngõ

vành khăn tang.

4

Nhành lan

ngơ ngác

đâu người tưới chăm?

5

Đường quê

xuyến chi nở rộ

đợi ai?

6

Cạn năm

nhớ mẹ

hải đường dâng bông.

6

Trong cơn dịch

thả vào thinh không

những điều ngộ nhận

7

Tuổi chiều

tình yêu

chạm nhiều lý lẽ.

9

Chân lý

rất nhiều quanh ta

thành tâm để nhận ra.

NTPA

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt