Báo cáo hoạt động CLB HKV Hà Nội 2023, kế hoạch hoạt động 2024

I/HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1/Củng cố tổ chức, xác định lại các thành viên Câu lạc bộ. Lập lại danh sách, địa chỉ, điện thoại, email và cấp thẻ thành viên Câu lạc bộ. Bầu Ban Chủ nhiệm, thư ký Câu lạc bộ. Gửi đến các thành viên Quy chế hoạt động Câu lạc bộ đã được Chủ tịch Hội Việt Nhật TP Hà Nội phê duyệt

2/Định kỳ 2-3 tháng sinh hoạt CLB 1 lần vào Chủ nhật, để tạo điều kiện cho tất cả các thành viên tham gia, ít nhất được 4 kỳ sinh hoạt trong năm 2023. Cái tiến nội dung sinh hoạt Câu lạc bộ phong phú, sinh động. Sau 2 năm gián đoạn vì Covid 19, đã sinh hoạt được 2 kỳ: tháng 3/2023 và tháng 5/2023. Đã có thêm một số thành viên mới khoảng 10 hội viên.

3/Tăng cường mối quan hệ với các địa phương: TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Nha Trang, Thừa Thiên – Huế, Hải Phòng… Vận động haijin các địa phương tham gia Câu lạc bộ Haiku Việt Hà Nội. Kết nạp thêm thành viên, ít nhất 05 thành viên cá nhân mới từ Hà Nội và các địa phương trong năm 2023. Kết quả: Đã có 10 thành viên mới tham gia 2 kỳ sinh hoạt, có thơ gửi đăng trên trang web: haikuviet.com

4/Đã tổ chức Tọa đàm Haiku Việt năm 2023 chào mừng “Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản”, có hơn 50 haijin cả nước tham dự và tham luận đến từ Hà Nội, Huế, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng … Đã in 200 bản Kỷ yếu tọa đàm và 500 bản Nội san Haiku Việt để lưu hành và tặng các haijin và đại biểu.

5/Động viên các thành viên Câu lạc bộ tiếp tục gửi bài cho Tạp chí của Hiệp hội Haiku Thế Giới số 20 (2024). Đã có 27 hội viên gửi bài (song ngữ Anh – Việt)

6/Theo sáng kiến của haijin Lê Văn Truyền, đại diện Ban Chủ nhiệm, đề xuất với Hội thơ Hương Giang (Huế) về việc tổ chức cuộc gặp mặt các CLB haiku Việt 3 miền, ngày 17 tháng 12 năm 2023 Hội thơ Hương Giang Huế đã tổ chức cuộc gặp mặt haijin 3 miền tai Bảo tàng gốm cổ Sông Hương (của GS TS Thái Kim Lan) tại 120 Nguyễn Phúc Nguyên (Huế). Có hơn 50 haijin từ Huế, Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Nha Trang, Quảng Nam … tham dự. Các đại biểu đã trình bày các tham luận và trao đổi ý kiến về chủ đề “Nâng cao chất lượng sáng tác haiku Việt”

7/Củng cố và cái tiến nội dung trang web: haikuviet.com. Trang web thường xuyên post bài của hội viên và bạn thơ hàng tuần, mỗi ngày có khoảng 100 lượt bạn đọc vào trang web. Đến cuối tháng 2 năm 2024 đã có 905.000 lượt bạn đọc thăm trang haikuviet.com

8/Giới thiệu nền thơ Haiku Nhật Bản trong học sinh và các bạn trẻ. Đầu tháng 6-2023 Ban Chủ nhiệm CLB HKV (Chủ nhiệm Đinh Nhật Hạnh, haijin Lê Văn Truyền và nhà văn Lê Đăng Hoan đã làm việc với Ông Trần Minh Tuấn về chương trình giới thiệu thơ haiku đến các em thiếu nhi sinh hoạt ở Cung thiếu nhi HN, tiến tới tổ chức Cuộc thi haiku trong thiếu nhi. Hai Bên đã đồng ý về nguyên tắc phối hợp hoạt động. Sẽ triển khai cụ thể trong năm 2024

9/Tiếp tục giữ quan hệ với các haijin trên thế giới, đặc biệt với các haijin Nhật Bản, Châu Âu và Hoa Kỳ…

 

II/HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1/Tiếp tục củng cố, duy trì và phát triển hoạt động của CLB. Sinh hoạt 6 kỳ trong năm 2024

2/Tích cực phát triển hội viên. Cố gắng có thêm 5 hội viên trẻ tham gia sinh hoạt thường xuyên và có bài đưa lên trang web: haikuviet.com

3/Tổ chức Tọa đàm Haikư Việt lần thứ III vào quý III năm 2024

4/Tổ chức cuộc thi Haikư Việt lần II của CLB HKV Hà Nội

5/Tham gia Ban giám khảo cuộc thi Haikư Việt trong học sinh tiểu học do ĐSQ Nhật Bản, Japan Foundation và Japan Airlines tổ chức

6/Phối hợp với Ban Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức giới thiệu Haikư trong các Câu lạc bộ văn thơ thiếu nhi

7/Gửi bài đăng trên Tạp chí haiku thế giới

8/Tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nhật TP Hà Nội

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2024

TM Ban Chủ nhiệm

Câu lạc bộ Haiku Việt Hà Nội

Lê Văn Truyền

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt