Chùm 062 thơ Haiku 2023 dự thi của nhiều tác giả

Chùm 062 thơ Haiku dự thi của các tác giả có mã số: MS040, MS043, MS045, MS046, MS049 . MS040 Bài thơ không chữ vượt thời gian là chân dung mẹ gánh... Read more »

Chùm Haiku của Nguyễn Lâm Cẩn- Hà Nội

1 Người đi lúi húi Đè núi dưới chân Khuất nẻo 2 Ngước lên, người trên đỉnh Mình lửng lơ Dưới chân sương mờ 3 Rượu rót tràn môi Say lời chúc... Read more »