Giới thiệu cuốn sách “Thế giới Haiku 2020 №. 16”

alt

“Thế giới Haiku 2020 №. 16” vừa xuất hiện! Cảm ơn tất cả các thành viên, nhà biên tập, in ấn, phát hành của WHA! WHA Home Office đang đăng một bản sao cho tất cả những ai quan tâm đến cuốn sách này.

alt

Nếu ai đó chưa phải là thành viên WHA có thể viết một bài đánh giá sách về ấn phẩm rộng lớn thế giới này, WHA Home Office sẽ đăng một bản sao. Vui lòng gửi email đến: haikubanya@mub.biglobe.ne.jp. Mua hàng là có thể từ URL sau: https://www.cyberwit.net/publications/1410

Ban’ya Natsuishi

Bài viết khác

Tác giả: Haiku Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *