Thơ 14 chữ - Nhật Chiêu


1. XANH VÀ TRẮNG

Tôi với cây đời

chơi lẳng lặng

đời vẫn xanh đời

tôi trắng tôi

.

2. SÓNG

Nơi đây biển lặng

hồn dâng sóng

bờ cát mưa mờ

đọng dấu chân

.

3. NGỌ THIÊN

Nhảy múa linh hồn

nao nức nắng

cười say thân xác

ngọ thiên ơi

.

4. NẮNG

Ta cháy hoàng hôn

muộn mất mình

bờ vai ai nắng

rực bình minh

.

5. AI

Ta ngó tà dương

thử hỏi Chiêu

Ai đong đưa đấy

sớm sang chiều


Video Tổng Hợp

Quảng Cáo