Thơ haiku tự do của Santoka - Nhật Chiêu dịch

alt

Taneda Santôka (1882-1940)


1.

(oto wa shigure ka)

Tiếng ấy mưa thu à?


2.

(kasa e pottori tsubaki datta)

Ôi đóa hoa trà

nẩy mình trên nón kasa


3.

(yama e sora e...Shingyô)

Đồi núi nghe hư không nghe

Tâm Kinh tôi hát


4.

(yama no shizukasa e shizukanaru ame)

Núi yên lặng

cho lặng yên mưa


5.

(yama kurete yama no koe o kiku)

Núi tối dần

nghe tiếng núi ngân


*

Nhật Chiêu dịch

Video Tổng Hợp

Quảng Cáo