Chùm Haiku của Haijin Phương Anh- Hà Nội

alt

PHƯƠNG ANH (1963)

フオン・アイン

Hà Nội

alt

1.

黎明・日光の波・穂の丸く張る

Early morning / sunny waves / billowing sails

Ban mai

sóng nắng

tròn căng cánh buồm


2.

海は波を上げる・波は日を引く・夜は囁く

Sea waves rising high / dragging the sun / lapping through the night

Biển dâng sóng

sóng kéo mặt trời

rì rầm đêm


3.

月の葉は・思い出を編んだ・夜の不安

Leaf-shaped moon / vault of rememberances / night of anxiety

Lá trăng

đan vòm nhớ

bồi hồi đêm


4.

裏道が長い・貴方の影かと思う・月のシーズンを荒らす

Long alley / without you, my man / wild moony season

Ngõ dài

tưởng bóng anh

hoang dại cả mùa trăng


5.

深夜の湖・月が欠ける・倍に掛ける

Lake at night / waning moon / doubling

Hồ khuya

trăng khuyết

nhân đôi


6.

春の夜・窓辺の女性・約束の言葉はまだ来ない

Spring night / a woman by the window / appointment broken

Đêm xuân

người đàn bà bên cửa sổ

lời hẹn chưa về


7.

風は雨を打つ・雨は顔を打つ・道の歩道で宿む

Wind blowing rain / rain hitting face / the homeless curling up on pavement

Gió quất mưa

mưa quất mặt

co quắp vỉa hè


8.

潮が上がる・女性は無言・砂の空墓は飛ぶ

Tides rising / a quiet woman / sand blown from empty grave

Triều lên

người đàn bà lặng im

cát bay mộ gió


9.

台風は終わり・母は砂浜で子を抱く・帆の一枚が欲しい

After the storm / mother holding child on sandy beach / longing for a sail

Bão tan

người mẹ bồng con trên cát

khát một cánh buồm

PA

Video Tổng Hợp

Quảng Cáo