Họp BGK cuộc thi Thơ Tanka

Ngày 15/11/2020 tại Thủ đô Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Ban Giám khảo cuộc thi Thơ Tanka 5 câu. Trước đó vào ngày 13/11/2020; Giám đốc Cung Văn hóa LĐHN... Read more »

Cung Văn hóa Việt Tiệp- Chùm 280 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 280 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Hữu Tuấn, Yên Đào, Trần Thị Hoa, Nga Lê, Nguyễn Ngọc Hưng, Lê Gia Hoài, Trần... Read more »

Vườn hoa Nguyễn Du Hải Phòng- Chùm 279 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 279 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Yên Đào, Lê Gia Hoài, Nguyễn Duy Vinh, Nga Lê, Vũ Tuyết Nhung, Nguyễn Xuân Căn, Phạm Trà Mị, Trần... Read more »

Ánh mắt- Chùm 278 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 278 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Xuân Căn, Yên Đào, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Trà Mị, Trần Thị Hoa, Nguyễn Duy Vinh, Nguyễn Thị Ngần,... Read more »

Hải Phòng khát vọng xanh- Chùm 277 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 277 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Hồng Loan, Quang Minh, Phạm Mai Hương, Nguyễn Duy Vinh, Trần Thị Hoa, Phạm Trà Mị, Nga Lê, Nguyễn Ngọc... Read more »

Tiếng gọi trái tim- Chùm 276 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 276 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Trần Thị Hoa, Yên Đào, Nga Lê, Nguyễn Duy Vinh, Phạm Mai Hương, Hoàng Dương, Mai Hồng Quang, Nguyễn Xuân... Read more »

Miền Cửa Biển- Chùm 275 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 275 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Quang Minh, Phạm Thị Thu Hương, Phạm Mai Hương, Nguyễn Thị Ngần, Nguyễn Hữu Tuấn, Nguyễn Duy Vinh, Mai Hồng... Read more »

Biển của em- Chùm 274 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 274 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Nguyễn Xuân Căn, Yên Đào, Vũ Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Hưng, Nga Lê, Hoàng Dương, Hồng Loan, Nguyễn Duy Vinh... Read more »

Cầu Niệm- Chùm 273 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 273 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Quang Minh, Nguyễn Xuân Căn, Yên Đào, Nguyễn Thế Kỹ, Vũ Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Hưng, Nga Lê, Hoàng Dương,... Read more »

Thu chiều- Chùm 272 dự thi thơ Tanka 5 câu của nhiều tác giả

Chùm 272 dự thi thơ Tanka 5 câu của các tác giả: Lê Gia Hoài, Nguyễn Xuân Căn, Yên Đào, Vũ Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Hưng, Nga Lê, Hoàng Dương, Hồng Loan,... Read more »