alt

Thơ haiku tuyển chọn của tác giả Vũ Tam Huề

1. Trăng nghiêng kìa con còng đá đuổi bắt bóng mình 2. Tiếng vạc tàn đêm kéo vầng trăng xế về bên kia hồ 3. Nắng trưa hè xoay tròn bóng mẹ... Read more »

Thơ haiku tuyển chọn của tác giả Cao Ngọc Thắng

1. Gai hoa hồng vết xước ngát hương 2. Hoa anh đào trắng muốt trời nhiệt đới trong veo 3. Nắng thủng tán rừng cỏ cây thở khói mây quyện lưng thung... Read more »

Thơ haiku tuyển chọn của tác giả Lý Viễn Giao

1. Chiếu giải hiên đình sáo ghẹo trúc xinh tay mềm uốn gió 2. Trăng tròn xoe gói gió hè treo mắt Cuội 3. Rượt bướm bờ ao hai đứa cụng đầu... Read more »