alt

Cánh trăng- Haiku Đinh Trần Phương; NXB Hội Nhà văn

CÁNH TRĂNG ĐINH TRẦN PHƯƠNG -Tiến sĩ Vật lý-Hội viên HKV -Hội viên WHA (Hiệp hội Haiku Thế giới) -Thư ký thường trực ban Biên tập Nội san Haiku Việt Giới thiệu... Read more »
alt

Cảm nhận tập thơ “Hương cỏ mật” của Vũ Tam Huề

(Hương cỏ mật – tập thơ Haiku song ngữ Việt – Anh, NXB Hội Nhà văn, 2015) Không một chút kiểu cách, làm dáng…365 bài thơ Haiku bé nhỏ và giản dị... Read more »