alt

Giới thiệu tập dịch Ryokan và Santoka- Lê Văn Truyền và Trần Hữu Hiền dịch

良寛大愚 (Ryōkan Taigu, 1758–1831) Ryôkan (1758-1831): The Complete Haiku An English version by Gabor Terebess Vietnamese version by Le van Truyen Translation edited by Trân Huu Hien あげ巻の昔をしのぶすみれ草 agemaki no / mukashi... Read more »
alt

Tạp chí Haikư Nhật Bản “Ginyu” số 84-2019 Tokyo

BBT: Rất quan tâm đến hoạt động của CLB Haikư Việt-Hà Nội từ nhiều năm nay, gần đây Chủ tịch Hiệp Hội Haikư Thế Giới (WHA) Ban’ya Natsuishi vừa gửi biếu Tạp... Read more »
alt

Giới thiệu cuốn sách “Selected Haiku” của tác giả Nhật Bản Yoshihiko Furuta

NIỀM VUI HỘI NHẬP Sáng hôm nay,ngày 10 tháng 11 năm 2019 ,tôi vừa nhận được một bưu phẩm xinh xắn gửi từ Quận Chiba-Nhật Bản.Đó là cuốn “Selected Haiku” của một... Read more »
alt

Giới thiệu cuốn sách “Selected Haiku” của tác giả Nhật Bản Yoshihiko Furuta

NIỀM VUI HỘI NHẬP Sáng hôm nay,ngày 10 tháng 11 năm 2019 ,tôi vừa nhận được một bưu phẩm xinh xắn gửi từ Quận Chiba-Nhật Bản.Đó là cuốn “Selected Haiku” của một... Read more »
alt

Sách mới: Tuyển tập “Thọ Chu Phùng Gia Viên”

TÁC PHẨM MỚI CỦA HỘI VIÊN Tuyển tập “Thọ Chu Phùng Gia Viên” *Hội viên Hội nhà văn Hà Nội *Hội viên Haikư Việt-Hà Nội *Hội viên WHA Tuyển tập Thơ “Thọ... Read more »
alt

Sách mới: Tuyển tập “Thọ Chu Phùng Gia Viên”

TÁC PHẨM MỚI CỦA HỘI VIÊN Tuyển tập “Thọ Chu Phùng Gia Viên” *Hội viên Hội nhà văn Hà Nội *Hội viên Haikư Việt-Hà Nội *Hội viên WHA Tuyển tập Thơ “Thọ... Read more »
alt

Sách mới: Tuyển tập “Thọ Chu Phùng Gia Viên”

TÁC PHẨM MỚI CỦA HỘI VIÊN Tuyển tập “Thọ Chu Phùng Gia Viên” *Hội viên Hội nhà văn Hà Nội *Hội viên Haikư Việt-Hà Nội *Hội viên WHA Tuyển tập Thơ “Thọ... Read more »
alt

Thương nhớ về cội- Lê Đình Công

THƯƠNG NHỚ VỀ CỘI Lê Đình Công CLB Haikư Việt-Hà Nội CLB Thơ Hải Thượng Hội viên Hiệp Hội Haikư Thế Giới WHA Nhà xb Hội Nhà văn-Quý 3/2019 (Tác giả đạt... Read more »
alt

Jack Kerouac- Book of Haikus

Jack Kerouac (1922-1969) là con út một gia đình Pháp-Mỹ sinh tại Lowell,Massachusetts.Ông là nhà cách tân cuồng nhiệt thơ Haikư ở Mỹ. Theo ông : “Thơ Haikư phải rất giản đạm,tịnh... Read more »
alt

Hướng dẫn thực hành sáng tác và thưởng thức Haiku

WRITING AND ENJOYING HAIKU A Hand – on Guide Jane Reichhold Nhà Xuất Bản RODANSHA USA, 2013 Lê Văn Truyền Câu Lạc Bộ Haiku Việt – Hà Nội Mặc dù các nhà... Read more »