Haikư “Hoa mùa xuân“ 330 năm trước- Đinh Nhật Hạnh dịch

ĐỒNG HOANG/ FRICHES * Trân trọng giới thiệu những khúc haikư Mùa Xuân trích Tuyển tập ĐỒNG HOANG xuất bản năm 1.690- Basho đề tựa 4 năm trước ngày Cụ mất. Tuyển... Read more »

Chùm 020 dự thi thơ Haiku Việt- Hà Nội năm 2021 của tác giả mang mã số HTN020

Mùa sang phơi phới chồi hoa đâm nụ rạng ngời sắc Xuân   Thu tàn lá rụng ngày xuống chuyến đò sang ngang   Đông về chạm ngõ cành khô bóng cha... Read more »