Chùm Haiku tháng Giêng- Lê Văn Truyền

1. Mới một trăm ngày trên mồ Mẹ tôi mầm non đã nhú   2. Trên ban thờ khói trầm thoảng qua mùi hương của Mẹ   3. Trời tỏa nắng vàng... Read more »