Chùm haiku mùa Xuân của Lâm Long Hồ- An Giang

1.Hoa nở đầy lối đi sau những ngày cách ly   2.Chỗ gãy giữa thân cây chồi xanh đã mọc đầy   3.Đáy nước người đang tan ngắm hoa đang tàn  ... Read more »