Một vùng chiêm nghiệm- Nguyễn Thánh Ngã

“hà hơi vào cốc nước sóng lăn tăn thuyền là cách mũi”               (Mai Trinh)    Đọc bài haiku này của Mai Trinh, tôi giật mình nhận ra con thuyền thơ chính... Read more »